5 suosittua kryptovaluuttaa!

Kryptovaluuttojen käyttö yleistyy hyvin nopeasti, mikä näkyy suurempina sijoituksina, kasvavana hyväksyntänä ja miljoonien dollarien kehitystyönä. Bitcoin tulee luultavasti olemaan pitkälle tulevaisuuteen tämän kehityksen johtaja, mutta hyvin todennäköisesti kryptovaluuttoja tulee jatkossakin olemaan useita eikä yksi voimakas voi syrjäyttää muita. Näin siksi, että eri valuutoilla on hieman erilaiset ominaisuudet, tarkoitukset ja käyttökohteet. Useat erilaiset käytössä olevat kryptovaluutat myös vähentävät riskiä, että koko kryptovaluutta-ala katoaisi yhden kryptovaluuttaprojektin epäonnistuessa.

Esittelen seuraavaksi viisi suosittua kryptovaluuttaa, joihin olen itse tutustunut ja sijoittanut.

BITCOIN

Bitcoin on maailman ensimmäinen hajautettu kryptovaluutta eli tietoverkkojen yli toimiva maksuväline ja -järjestelmä, joka on pelkästään käyttäjiensä hallinnassa. Bitcoin perustuu avoimeen koodiin ja hajautettuun lohkoketju-nimiseen teknologiaan, minkä ansiosta sitä ei voi sensuroida eikä mikään valtio, keskuspankki tai muu vastaava taho voi hallita sitä. Bitcoinin käyttäminen ei vaadi kenenkään lupia, eikä ulkopuolinen taho voi puuttua käyttäjän bitcoin-siirtoihin. Bitcoinilla voidaan ostaa miltei mitä tahansa palveluja ja tarvikkeita ja sitä käytetään useammassa maassa kuin esimerkiksi dollareita tai euroja. Bitcoinia voi käyttää perinteisen rahan tapaan tai samaan tapaan kuin PayPal- tai Visa-tyyppisiä maksujärjestelmiä.

Lohkoketjun ansiosta bitcoinilla on monia etuja perinteiseen rahaan ja rahajärjestelmiin nähden. Esimerkiksi pankkeja, luottokorttiyhtiöitä tai muita maksunvälittäjiä ei tarvita. Bitcoin -siirrot tapahtuvat suoraan käyttäjältä käyttäjälle ilman välikäsiä ja ne ovat etenkin kansainvälisesti huomattavasti nopeampia ja edullisempia kuin mitkään perinteiset palvelut. Kauppiaalle bitcoin-maksaminen voi olla edullisempaa kuin perinteiset luottokortit, ja hän voi puolestaan halutessaan siirtää laskeneet kustannukset halvempiin kuluttajahintoihin.

Bitcoinien kokonaismäärä on alun perin rajattu 21 miljoonaan. Niitä syntyy jatkuvasti hidastuvaan tahtiin, kunnes kaikki 21 miljoonaa bitcoinia ovat maailmassa. Sen jälkeen tuotanto päättyy. Määrää ei voi manipuloida talouspolitiikalla tai erilaisilla finanssioperaatioilla. Tämän ansiosta bitcoin on toiminut historiallisesti erinomaisena arvonsäilyttäjänä. Mikään ulkopuolinen taho ei voi romahduttaa sen arvoa, vaan sen arvo perustuu puhtaasti kysynnän ja tarjonnan lakeihin. Perinteinen valtioiden ja pankkien painama fiat-raha on altis inflaatiolle, joten sen arvo yleensä laskee hitaasti, mutta varmasti ajan kanssa. Bitcoinissa ei ole inflaation ongelmaa.

Bitcoinin arvo ei yleisesti laske, vaan sillä on tapana nousta. Mitä enemmän bitcoineja käytetään, sitä enemmän niille on kysyntää, mikä puolestaan nostaa valuutan arvoa. Koska bitcoin on hajautettu ja sensuroimaton, kuka tahansa voi käyttää sitä eikä kukaan voi puuttua käyttäjien välisiin bitcoin-siirtoihin. Bitcoin ei vaadi kenenkään lupia eivätkä mitkään maatieteelliset tai poliittiset rajat vaikuta siihen. Bitcoin on immuuni poliittiselle korruptiolle tai väärentämiselle. Bitcoin on kaikilta ominaisuuksiltaan suunniteltu palvelemaan nimenomaan käyttäjiä suurten finanssialan organisaatioiden tai poliittisten järjestelmien sijasta. Bitcoin on moderni, globaali valuutta, joka on luotu ihmistä itseään varten.

Mikä bitcoin on

Bitcoin-siirrot ovat nopeita ja Bitcoin käy jo maksuvälineenä monissa kaupoissa, etenkin verkkokaupoissa. Bitcoineja säilytetään sähköisessä bitcoin-lompakossa. Bitcoin on rajallisen määrän ja voimakkaan arvonnousun seurauksena houkutellut paljon sijoittajia. Sen yleisin käyttötapa tällä hetkellä on toimia arvon säilyttäjänä ja sijoituskohteena.

LITECOIN

Jos bitcoinia on sanottu Internet-kullaksi, voi litecoinia tituleerata Internet-käteiseksi. Litecoin (LTC) on bitcoinia kevyempi kryptovaluutta ja se on tarkoitettu summaltaan pienempiin ja nopeampiin siirtoihin. Siinä missä bitcoin on rakenteiltaan melko konservatiivinen valuutta, on litecoin ketterämpi ja innovatiivisempi. Sen taustalla oleva teknologia on lähellä bitcoinia, mitä hyödynnetään kehiteltäessä ja testattaessa uusia ominaisuuksia näille molemmille valuutoille. Usein uutuus tai päivitys testataan ensin litecoinilla ja sovelletaan vasta sen jälkeen bitcoiniin, mikäli se on todettu toimivaksi ja kannattavaksi. Näin litecoinin kehitys ruokkii osaltaan bitcoinin kehittymistä.

Litecoinin käyttäminen maksamiseen on helppoa ja hyvin samankaltaista verrattaessa bitcoiniin. Litecoin-siirrot vain ovat huomattavasti nopeampia ja edullisempia kuin bitcoin-siirrot.

Litecoinien etukäteen sovittu maksimimäärä maailmassa on 84 miljoonaa, kun bitcoinilla luku on 21 miljoonaa. Suurempi määrä selittyy sillä, että litecoin on suunniteltu käytettäväksi pienempiin siirtoihin. Suuremman tarjonnan myötä myös hinta pysyy huomattavasti alhaisempana kuin bitcoinilla. Nämä kaksi valuuttaa eivät siis ole toistensa kilpailijoita, vaan molemmilla on oma tarkoituksensa ja ne soveltuvat erityyppisiin tilanteisiin. Litecoin on tarkoitettu vaihdannan välineeksi ja bitcoin enemmän arvonsäilyttäjäksi.

ETHEREUM

Ethereumia (ETH) kutsutaan toisen sukupolven kryptovaluutaksi, jolla on maksamisen lisäksi muitakin käyttötarkoituksia. Vaikka ethereumilla tarkoitetaan puhekielessä kryptovaluuttaa, on kyseisen virtuaalikolikon oikea nimi ether. Ethereum puolestaan tarkoittaa koko ekosysteemiä, projektia ja alustaa. Ether toimii Ethereum-platformin virtuaalisena polttoaineena, sen avulla maksetaan muun muassa transaktiot sekä älysopimusten käyttö.

Ethereum on siis lohkoketjuteknologiaan perustuva tietojenkäsittelyalusta, jolla on oma ohjelmointikielensä sovelluskehitystä varten. Vertailun vuoksi bitcoin on lohkoketjuteknologiaa hyödyntävä kryptovaluutta ja maksujärjestelmä. Ethereum on siis paljon enemmän kuin vain kryptovaluutta, se tarjoaa laajoja mahdollisuuksia monille käytännön sovelluksille. Ethereum tarjoaa ympäristön, johon kuka tahansa voi luoda oman kryptovaluuttansa tai rakentaa älysopimuksia hyödyntävän dApp (decentralized App) -sovelluksen. Ethereum on tämän platform-kategorian ylivoimaisesti tunnetuin projekti, joskin sillä on nykyisin jo useita kilpailijoita, kuten NEO, EOS ja Cardano.

Ethereumiin sijoittaminen vaatii hieman laajempaa ajatustapaa kuin muut kryptovaluutat, joiden kohdalla kyse on pitkälti niiden suhteesta reaalimaailmaan ja teknologian osalta esimerkiksi verkon kapasiteetista. Ethereumin ja muidenkin platformien osalta kyse on todella laajasta aihepiiristä. Ethereum on ekosysteemi, jonka sisälle luodaan tulevaisuudessa tuhansia ja taas tuhansia kryptovaluuttoja sekä dApp-sovelluksia. Tässä lienee yksi syy tämän valuutan kiinnostukseen sijoittajien parissa?

Erilaiset kryptovaluutat

XRP

XRP on kryptovaluutta, joka on ominaisuuksiltaan lähimpänä bitcoinia ja muita digivaluuttoja, mutta sen teknologia mahdollistaa monipuolisemmat transaktiot. Platform-kategorian edustajista, kuten Ethereumista, XRP on melko kaukana.

Aiemmin XRP-valuutan nimenä käytettiin yleisesti Rippleä ja sitä saattaa nähdä käytettävän edelleenkin. Varsinaisesti Ripple on kuitenkin yhtiö, joka kehittää teknologiaa erityisesti pankkisektorin käyttöön ja XRP on kryptovaluutta, jota käytetään Ripplen kehittämässä XRP Ledger –verkossa. Tämä verkko hyödyntää Interledger Protocol -teknologiaa, joka on tarkoitettu maksujen välittämiseen eri verkosta toiseen. Kyseessä ei siis ole lohkoketju, kuten bitcoinilla.

XRP-tokeneita eli yksiköitä on luotu 100 miljardia kappaletta, joista Ripple-yhtiö omistaa tällä hetkellä noin puolet. Yhtiö laskee niitä markkinoille vähän kerrallaan, mikä osaltaan painaa XRP:n kurssia alaspäin.

Ripplen luoma maksuverkosto on useiden institutionaalisten maksunvälittäjien, pankkien ja muiden finanssialan toimijoiden käyttöön tarkoitettu verkko. Sen ekosysteemin tarkoitus on toimia alustana, jonka avulla käyttäjä voi vaihtaa mitä tahansa rahanarvoista johonkin toiseen rahanarvoiseen. Ripplellä on yli 100 pankkia asiakkainaan ja sen pyrkimys onkin tarjota tehokkaampi ja halvempi vaihtoehto perinteisille pankkien välisille valuuttasiirroille ja -vaihdoille. Kannattaa huomioida, että vaikka pankit hyödyntävät Ripplen teknologiaa, ne eivät välttämättä tarvitse XRP-kryptovaluuttaa. XRP:n arvoa ei siis kenties kannata miettiä sen mukaan, kuinka moni pankki sitä käyttää tai ylipäätään on Ripplen asiakkaana. Nämä ovat oikeastaan kaksi aivan eri asiaa.

STELLAR LUMENS

Stellar Lumens (XLM) on XRP:stä haarautunut kryptovaluutta, jota pidetään XRP:n kovimpana haastajana. Järjestelmä on toiminnaltaan enemmän XRP:n kuin bitcoinin kaltainen. Stellar Lumens ei siis ole virtuaalivaluuttojen varsinainen kilpailija vaan kokonainen ekosysteemi, joka voidaan asettaa samaan kategoriaan Ethereumin kanssa, joskaan se ei ole suora kilpailija myöskään Ethereumille.

Koska Stellar-protokollan juuret ovat Ripplessä, sen tekniset ominaisuudet ovat pitkälti vastaavat. Stellar on englanniksi kutsuttuna payment protocol, jonka lohkoketjussa voidaan liikuttaa XRP:n tavoin myös fiat-valuuttaa. Tämän maksuprotokollan avulla voidaan siirtää mitä tahansa valuuttaa ympäri maailmaa parissa sekunnissa. Stellar-lohkoketjun natiivivaluuttana toimii lumen, jota yleisemmin kutsutaan nimellä stellar lumens. Tämän tokenin idea on sama, kuin muissakin platformeissa – XLM toimii pääasiassa transaktioiden maksuvälineenä.

Stellarin järjestelmä on tekniseltä perusidealtaan bitcoinia vastaava. Kyseessä on palvelinkoneiden muodostama verkko, joita kutsutaan nimellä node tai suomennettuna solmu. Ero bitcoiniin muodostuu siinä, että stellar ei käytä louhintaa. Stellarissa siirtojen varmentaminen tapahtuu kevyemmällä prosessilla kuin louhintaan perustuvilla kryptovaluutoilla, minkä ansiosta XLM-siirrot toteutuvat huomattavasti edullisemmin ja nopeammin kuin esimerkiksi Bitcoin-siirrot. Stellar-protokolla mahdollistaa tuhansien transaktioiden käsittelyn yhden sekunnin aikana, joten sen skaalautuvuus on aivan eri luokkaa verrattuna esimerkiksi bitcoiniin.

Kaikki 100 miljardia XLM-tokenia on luotu lohkoketjun perustamisen yhteydessä vuonna 2014. Niistä noin 20 miljardia on kierrossa maailmalla. Kannattaa myös huomioida, että Lumen-tokenissa on sisäänrakennettu yhden prosentin vuosittainen inflaatio, joka pikku hiljaa kasvattaa kokonaismäärää yli 100 miljardin ja vaikuttaa kenties valuutan arvoon.

Suosittuja blogikirjoituksia

Kiitos.

Olet nyt mukana menossa ja saat sähköpostilla tietoa kaikesta vaurastumiseen liittyvästä.

Terveisin,
-Sanna & Ville

Ville ja Sanna Kinanen

Haluatko oman taloutesi parempaan kuosiin?

Tule mukaan Rahatreeniin laittamaan oma talous aiempaa parempaan kuntoon. Rahatreenin on käynyt jo yli 5000 suomalaista.

Nyt vain 27 €