Aloittelevan sijoittajan aapinen

Tuntuuko sinusta siltä, että rahamaailmassa puhutaan sellaisilla termeillä, joita et ymmärrä? Ei hätää – tämä postaus auttaa sinua ymmärtämään rahamaailman sanastoa hieman paremmin!

Sanasto ei ole aakkosjärjestyksessä, vaan sanasto on jaoteltu siihen liittyvän aiheen mukaan. Käyttämällä selaimesi haku -toimintoa, voit etsiä haluamaasi sanaa sanastosta.

Asuntosijoittaminen

Kassavirta = Asuntosijoittamisessa kassavirralla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka asuntosijoittajalle jää käteen kaikkien kulujen sekä pääomatuloveron maksun jälkeen. Kassavirta voi siis olla negatiivista tai positiivista ja se yleensä lasketaan kuukausitasolla.

Vuokratuotto (%) = Sijoituskohdetta ostaessaan asuntosijoittaja laskee asunnon vuokratuoton, joka yksinkertaisuudessaan tarkoittaa asunnon tuottojen ja kulujen suhdetta asunnon velattomaan hintaan. Vuokratuottoa laskiessa ei oteta huomioon mahdollisia tyhjiä kuukausia, vaan se lasketaan niin, että asunto olisi koko vuoden vuokrattuna. Sen sijaan remonttikulut otetaan huomioon velattomaan hintaan.

Tästä pääset kätevään vuokratuottolaskuriin, joka laskee sinulle samalla myös asunnon kassavirran!

Isännöitsijäntodistus = Isännöitsijäntodistuksesta puhutaan myös ”issarina”. Asuntosijoittaja tarvitsee todistusta jo kohteen arvioinnissa – mutta myös ostovaiheessa sitä tarvitaan, jos sijoitusasuntoa ollaan ostamassa lainalla. Isännöitsijäntodistuksesta selviää mm. asunnon perustiedot, asunto-osakkeiden lukumäärä, hoitovastike & muut kulut sekä siitä näkee, kohdistuuko asuntoon yhtiölainaa ja jos kohdistuu – niin minkä verran. Issarin voi pyytää nähtäväksi jo asuntoja tarkastellessa, sen saaminen ei edellytä asunnon ostoa.

Yhtiövastike = Yhtiövastike koostuu hoitovastikkeesta sekä mahdollisesta rahoitusvastikkeesta, jos asunto-osakkeisiin kohdistuu yhtiölainaa. Jos yhtiövastikkeeksi on ilmoitettu sama summa, kuin hoitovastikkeeseen, tarkoittaa se, että asunto-osakkeisiin ei kohdistu yhtiölainaa.

Asuntosijoittamisen sanasto

Rahastosijoittaminen

Rahasto-osuus = Rahastoihin sijoittaessa ei tarvitse ostaa kokonaista rahastoa kerralla, vaan voit ostaa erikokoisia rahasto-osuuksia. Yhden osuudenkaan ei tarvitse olla kokonainen – vaan voit ostaa vaikkapa 0,034 osuutta.

Aktiivinen rahasto = Aktiivisessa rahastossa rahastonhoitaja tekee päätökset, mihin rahasto sijoittaa. Nämä päätökset perustuvat rahastonhoitajan omaan näkemykseen. Yleensä aktiivisella rahastolla on jokin tavoite, esimerkiksi vertailuindeksiin nähden saatava ylituotto.

Vertailuindeksi = Rahaston tuottoa/tappiota verrataan aina tiettyyn vertailuindeksiin. Rahastoesitteestä selviää, mihin haluamaasi rahastoa verrataan.

Merkintäpalkkio = Kun olet ostamassa rahasto-osuutta, sinulta peritään merkintäpalkkio. Merkintäpalkkion määrää välittäjä (useimmiten pankki), jonka kautta rahastoa olet ostamassa.

Hallinnointipalkkio = Hallinnointipalkkiota peritään rahaston hoidosta. Tästä kulusta saatetaan usein puhua ns. piilokuluna, koska se peritään suoraan sijoitetusta pääomasta vuodessa. Palkkio on yleensä suuruudeltaan vähintään 1%.

Lunastuspalkkio = Lunastuspalkkio on rahasto-osuuksien myynnistä perittävä palkkio. Palkkion suuruus riippuu välittäjästä, jonka kautta olet osuuksia myymässä.

Osakesijoittaminen

Bear Market = Karhumarkkina tarkoittaa yleisesti markkinoiden laskutilaa.

Blue chip = Yhdysvalloissa tätä termiä käytetään isojen, tunnettujen yritysten osakkeista (esim. Coca-Cola).

Bull market = Härkämarkkina on karhumarkkinan vastakohta, eli osakemarkkinoiden nousukausi.

Osinko = Voitto-osuus, jonka yhtiö jakaa vuosittain osakkailleen – eli osakkeiden omistajille. Useimmiten osingot maksetaan Suomen osakemarkkinoilla keväisin ja yleisesti puhutaankin ”osinkokeväästä”.

Stop-loss = Usein maksullinen työkalu osakesijoittamisessa, millä voit asettaa hinnan, jolla osakkeet viimeistään myyt, jos ne kääntyvät laskuun. Käytetään paljon treidaamisessa.

Take profit / Profit taking = Samankaltainen työkalu kuin Stop-loss, mutta käytetään päinvastaisessa tilanteessa. Take profit -hinta asetetaan siinä vaiheessa, kun osakkeet ovat olleet nousussa pitkään ja haluat varmistaa tietyn verran voittoa.

Toimeksianto = Kun haluat ostaa tai myydä osakkeen, annat välittäjälle toimeksiannon ja määrittelet siihen itse ehdot, kuten hinnan & kauanko toimeksianto on voimassa.

Sijoittajan sanasto

Verotussanastoa

Alijäämähyvitys = Alijäämähyvitys syntyy silloin, kun sinulla on pääomatulojen hankinnasta johtuvia verovähennyskelpoisia menoja ja kuluja enemmän kuin tuottoa.

Hankintameno-olettama = Jos sinulle on muodostunut luovutusvoittoa, saattaa hankintameno-olettaman käyttäminen olla verotuksellisesti järkevää. Varsinkin silloin, jos olet esimerkiksi hankkinut osakkeita kauan aikaa sitten (jolloin niiden hankintahintaa kuluineen voi olla hankala enää selvittää) ja olet myynyt ne nyt voitolla.

Varainsiirtovero = Varainsiirtovero on ennen ollut nimeltään leimavero. Sitä maksetaan kiinteistön ja asunto-osakkeiden luovutuksen yhteydessä valtiolle.

”Yleisiä” sijoitussanoja

Allokaatio = Allokaatio tarkoittaa oman sijoitussalkkusi sisältävien sijoituslajien jakaumaa. Jos olet esimerkiksi sijoittanut osakkeisiin ja rahastoihin, on sijotussalkkusi allokoitu osakkeisiin ja rahastoihin.

Arvo-osuustili = Arvo-osuustiliä voidaan pitää toisena, virallisena sanana ”osakesalkulle”. Toki arvo-osuustilillä näkyy myös rahastot ja muut omistuksesi. Arvo-osuustilejä voi olla useita eri paikoissa.

Kokonaistuotto = Kokonaistuottoon lasketaan arvonnousu sekä saadut osingot.

Käypä hinta = Markkinahinnasta puhutaan usein käypänä hintana, oli kyseessä sitten osakkeet, asunto tai muu omaisuus.

Likvidi omaisuus = Likvidiksi kutsutaan omaisuutta, joka on nopeasti muunneltavissa rahaksi tai on jo rahaa (esimerkiksi säästötili). Osakkeissa likvidiksi osakkeeksi kutsutaan sellaista osaketta, jonka vaihto on suurta.

Luovutusvoitto = Luovutusvoitto on sama asia kuin myyntivoitto, eli hankintahinnan ja myyntihinnan erotus.

Pääomatulo = Pääomatuloksi lasketaan kaikki sijoituksista tulleet tulot, kuten korot, osingot ja vuokratulot.

Jasmin Kylliäinen
Sanaston on laatinut ja sitä päivittää
Jasmin Kylliäinen.

Suosittuja blogikirjoituksia

Kiitos.

Olet nyt mukana menossa ja saat sähköpostilla tietoa kaikesta vaurastumiseen liittyvästä.

Terveisin,
-Sanna & Ville

Ville ja Sanna Kinanen

Haluatko oman taloutesi parempaan kuosiin?

Tule mukaan Rahatreeniin laittamaan oma talous aiempaa parempaan kuntoon. Rahatreenin on käynyt jo yli 5000 suomalaista.

Nyt vain 27 €