Millainen olisi maailma, jossa rahasta puhutaan avoimesti?

Rahasta puhuminen on aina ollut vaikeaa suurimmalle osalle ihmisistä. Ehkä vain todella harvat ovat voineet puhua siitä, niin kuin muistakin asioista, mutta vain todella harvat. Tai ehkä niin sanotusti varakkaammat voivat keskustella helpommin toisten varakkaiden kanssa ja puolestaan vähäosaisemmat toisten kaltaistensa kanssa. Myös jos oma ”tilipussi” kuuluu arvioituun keskiarvoluokkaan, voi olla helpompi puhua raha-asioistaan.

Lähes kolmannes suomalaisista kuitenkin välttelee raha-asioista puhumista jopa läheistensä kanssa. Jopa perheen sisällä saatetaan jättää kertomatta, millä rahalla uusi auto on ostettu. Usein sanotaan, että suomalaiset ovat kateellista kansaa. Ikkunasta tiiraillaan, kun nyt naapurit ovat laittaneet sitä ja tätä uutta ja voi niitä puheita, mitä ne saavatkaan aikaan päästessään vielä ikkunoiden ulkopuolelle. Miksi raha-asioista vaietaan, melkein kuin tunteista? Tästä on tehty kyselyitä ja tutkimuksiakin.

Erilainen maailma vuosia sitten vaikutti paljon ihmisiin, silloin syntyi toimintamalleja ja -tapoja, sekä uskomuksia, jotka ovat kulkeneet sukupolvelta toiselle ja vaikuttavat yhä edelleen elämäämme. Jos esimerkiksi olet köyhä, usein ajattelet, ettei asia voi muuksi muuttua ja voit kokea rahasta puhumisen häpeälliseksi omalta kohdaltasi. Jos puolestaan olet rikas, et halua mainostaa sitä pelon tai ehkä myös häpeän takia, tai siitä syystä, että et halua antaa muille kuvaa olevasi millään tavalla parempi. Nämä vain esimerkkejä.

Parisuhde ja raha

Maailma muuttuu ja kehittyy hurjaa vauhtia, ihmiset muuttuvat ja ajatukset rahasta, taloudesta ja vaurastumisesta muuttuvat. Millainen sitten olisi maailma, jossa rahasta puhuttaisiin avoimesti? Mielenkiintoinen kysymys, johon ei varmasti ole yhtä, eikä edes useampaa oikeaa vastausta. Innostuin tekemään pientä gallupia asiasta ja myös vastaukset vastasivat tähän ajatukseen, että vastauksia/mielipiteitä on lähes yhtä paljon kuin vastaajia.

Ympäristömme vaikuttaa meihin – jopa alitajunnan tasolla. Lue tästä lisää, miten ympäristö vaikuttaa esimerkiksi vaurastumiseesi.

Yksi asia, joka usein mainittiin, oli kateus. Mielenkiintoista oli se, että lähes yhtä moni oli sitä mieltä, että avoimuus vähentäisi kateutta, kuin niitä, joiden mielestä se puolestaan lisäisi sitä. Ehkä rikkaat olisivat vähemmistöä ja sen takia köyhemmissä enemmän väkeä kadehtimaan, vai olisikohan? Rikkailla saattaa ehkä helposti olla vaara joutua rikoksen kohteeksi, mikä varmasti yksi syy siihen, miksi he eivät sitä välttämättä halua tuoda julki. Toisaalta olisiko tilanne sitten niin eriarvoinen? Voisi myös ajatella, että kun rahasta puhuttaisiin avoimesti, köyhien ja rikkaiden ero tasoittuisi. Kyselyssäni kävi ilmi, että palkoista kun puhuttaisiin avoimesti, ne luultavasti olisivat tasaisemmat jo ihan yleisesti. Lisäksi ainakaan esimerkiksi ulkonäkö, sukupuoli ja niin edelleen, eivät voisi vaikuttaa yhtä paljon palkkaan, kuin ehkä vielä tänä päivänä. Toisaalta gallupissa tuli esiin myös tarjouslaskennat työpaikoilla – aiheuttaisivatko ne ongelmia, kun kaikki voisivat tietää toistensa tarjoukset? Vai toteutettaisiinko valintaa aivan muilla perusteilla ja jälleen rahallinen osuus olisi luultavimmin melko tasavertainen?

Voisiko avoin rahapuhe vaikuttaa meihin positiivisesti?

Gallupissani esille tuli myös asioita, joita olisi helpompi toteuttaa tai mihin avoimuus rahasta puhumisen suhteen vaikuttaisi positiivisesti. Näitä olisivat esimerkiksi inhimillisyys, ystävällisyys, ymmärrys, rakkaus/parisuhde/perhe, jopa byrokratia. Lisäksi avoimuus antaisi ehkä aivan toisenlaiset mahdollisuudet esimerkiksi opiskelulle ja harrastuksiin. On myös tutkittu, että puhuminen lisää rentoutta. Ja sehän on selvä, että raha-asioistakin vaikeneminen varmasti lisää jännityksiä ilmapiiriin ja tunteisiin. Puhuminen voi auttaa helposti myös rahankulutuksen hahmottamisessa. Perheen kesken voidaan pian löytää sellaisia rahanmenoja, joista ei välttämättä kukaan hyödy, esimerkiksi katsomattomat lisäkanavat televisiossa, jokaisen ylimääräiset take away -kahvit tai muuta vastaavaa, mistä raha voitaisiin laittaa johonkin tärkeämpään yhteiseen hyötyyn.

Rahasta pitää puhua

Yksi mahtavimmista asioista, mitä ehkä itse näkisin avoimuuden parantavan, olisi tieto rahasta ja etenkin vaurastumisesta. Kun ihmiset uskaltaisivat puhua avoimesti, köyhemmät uskaltaisivat kertoa ”kohtalonsa” ja samalla rikkaat voisivat opettaa ja kertoa tapoja, millä tavalla he ovat vaurastuneet. Tämä lisäisi mahdollisuuksia, luottamusta, tasa-arvoa, yhteisöllisyyttä ja niin edelleen. Usein esimerkiksi yrittäjät, jotka keskenään puhuvat raha-asioistaan avoimesti, tukevat ja neuvovat toisiaan, kokevat sen helpottavan elämää monessa suhteessa. Näin se voisi toimia ihan yleisestikin.

Rahapuhe saattaisi pelastaa ”hölmöiltä” talousratkaisuilta

Myös yksi hyvä vinkki, jonka itsekin opin keskustellessamme asuntolainoista ja säästämisestä, kaveri oli ottamassa lisää lainaa, kun kuulikin, että olisi parempi vaihtoehto pyytää pankilta maksuvapaata. Niinpä hän päätyi jälkimmäiseen vaihtoehtoon ja lisäksi laittoi säästyvän rahan ”sijoitussalkkuun”. Avoimesti puhuttaessa, saattavat myös ne vanhat uskomukset kokea murroksen, samoin toimintatavat alkavat muuttua, kun näkee asioita toiseltakin puolelta.

Toki oikeastaan jokaisella asialla voi olla puolensa jos toinenkin, kuten jo alussa kerroin gallupissa tulleen kateus -vastauksenkin suhteen. Melkein voisi valita – kummalla puolella itse olisit, ajattelisitko avoimuuden muuttavan asioita huonompaan vai parempaan suuntaan? Voithan pohtia asiaa mielessäsi tai vaikka ihan avoimesti ystävien tai perheesi kesken – jos uskallat.

Pirjo Ruhkala
Artikkelin on kirjoittanut Pirjo Ruhkala.

Suosittuja blogikirjoituksia

Kiitos.

Olet nyt mukana menossa ja saat sähköpostilla tietoa kaikesta vaurastumiseen liittyvästä.

Terveisin,
-Sanna & Ville

Ville ja Sanna Kinanen

Haluatko oman taloutesi parempaan kuosiin?

Tule mukaan Rahatreeniin laittamaan oma talous aiempaa parempaan kuntoon. Rahatreenin on käynyt jo yli 5000 suomalaista.

Nyt vain 27 €