Näin perustat osakeyhtiön

Osakeyhtiön perustaminen ei ole työläs ja kallis projekti, vaikka niin voisi helposti luulla. Näin voi päätellä myös siitä, että osakeyhtiö on yleisin Suomessa käytetyistä yritysmuodoista. Siitä huolimatta osakeyhtiöön yritysmuotona kannattaa tutustua kunnolla ja miettiä omaa yritystoimintaa mahdollisimman pitkälle valmiiksi ennen yhtiön perustamista.

Osakeyhtiön toimintaa säätelee osakeyhtiölaki. Osakeyhtiö on verrattavissa juridiseen henkilöön, eli se on oikeustoimikelpoinen. Se vastaa itse omista velvoitteistaan. Muihin yritysmuotoihin verrattuna osakeyhtiön etu on, että osakkaat vastaavat yhtiön velvoitteista vain sijoittamallaan pääomalla. Osakkeenomistajat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön toiminnasta ja veloista, vaan ainoastaan sijoittamansa pääoman kautta. Yhtiön varat ovat siis erilliset sen omistajien varoista.

Löydät ohjeet myös toiminimen perustamiseen blogistamme, tästä pääset suoraan lukemaan, miten perustat toiminimen vaivatta!

Osakeyhtiön perustaminen

Kun aloittavan yrityksen yhtiömuoto on valittu ja päätös osakeyhtiön perustamisesta on tehty, voi perustamisen aloittaa. Yrityksellä täytyy olla valittuna nimi ja toimiala. Molemmat kannattaa miettiä tarkkaan, että ne palvelisivat koko yrityksen olemassaolon ajan. Nimiä voi tutkia etukäteen PRH:n (Patentti- ja rekisterihallitus) yrityksen nimipalvelussa. Toimiala kannattaa valita niin, ettei se yrityksen mahdollisesti kasvaessa ja kehittyessä rajaisi pois mahdollisuuksia. On hyvä miettiä yritykselle tarkka toimiala, mutta sen lisäksi voi ilmoittaa yleistoimialan, joka kattaa kaiken laillisen liiketoiminnan.

Ennen elinkeinotoiminnan aloittamista on selvitettävä, onko suunniteltu toiminta luvanvaraista. Luvanvaraisia elinkeinoja ovat esimerkiksi liikenne, rahoitus ja hoiva-ala. Lupaa haetaan ennen toiminnan aloittamista ja sitä haetaan virastolta, jonka toimialaan asia kuuluu.

Miten osakeyhtiö perustetaan?

Osakeyhtiö syntyy, kun se rekisteröidään kaupparekisteriin

Rekisteröintiä varten täytyy tehdä perustamisilmoitus. Perustamisilmoituksen voi tehdä netissä YTJ-palvelussa ja samalla perustaa yhtiön. Tämä on mahdollista, mikäli yhtiölle riittää vakiomuotoinen yhtiöjärjestys, osakepääoma on nolla euroa ja osakkeilla ei ole merkintähintaa.  Kaikkien osakkeenmerkitsijöiden on oltava täysi-ikäisiä luonnollisia henkilöitä. Jokainen osakas, hallituksen jäsen ja mahdollinen toimitusjohtaja tarvitsee perustamiseen henkilökohtaiset pankkitunnukset tai sirullisen henkilökortin. Mikäli nämä ehdot eivät täyty, täytyy ilmoittaminen tehdä paperisena. Kun tekee ilmoituksen YTJ-palvelussa, muodostaa palvelu perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen automaattisesti.

Osakeyhtiön voi perustaa yksin tai yhdessä useamman henkilön kanssa

Perustamissopimuksessa on oltava sopimuksen päivämäärä, kaikkien osakkeenomistajien tiedot ja heidän merkitsemänsä osakkeet ja osakkeiden merkintähinta, eli yhtiölle maksettava määrä per osake sekä osakkeen maksuaika. Lisäksi sopimuksesta on käytävä ilmi yhtiön hallituksen jäsenet ja yhtiön tilintarkastajat. Toimitusjohtaja ei ole pakollinen, mutta jos yhtiöllä sellainen on, se on mainittava perustamisilmoituksessa. Myös hallituksen puheenjohtaja voidaan nimetä jo tässä vaiheessa.

Osakkeenomistajat allekirjoittavat kirjallisen perustamissopimuksen. Tämän voi tehdä myös netissä pankkitunnuksilla tai sirullisella henkilökortilla. Ilmoituksen kirjausnumeron ja Y-tunnuksen osakeyhtiölle saa, kun sähköiset allekirjoitukset on tehty ja ilmoituksen käsittelymaksu on maksettu verkkopalvelussa.

Lisäksi perustamissopimukseen on liitettävä yhtiöjärjestys. Yhtiöjärjestyksen tarkoitus on säädellä yhtiön toimintaa. Siinä on aina mainittava yhtiön toiminimi, kotipaikka ja toimiala. Yhtiöjärjestykseen voidaan lisätä tarpeen mukaan muitakin määräyksiä. Siihen voidaan lisätä esimerkiksi lunastuslauseke, jos halutaan että osakkeenomistajilla, yhtiöllä tai muulla henkilöllä on oikeus lunastaa muulta omistajalta kuin yhtiöltä toiselle siirtyvä osake. Osakassopimus on vapaaehtoinen, mutta se on hyvä tehdä mikäli omistajia on useampia.

Siinä päätetään pelisäännöt, joita osakeyhtiölaissa ei ole tarkemmin määritelty. Siinä voidaan määritellä esimerkiksi vastuut ja velvollisuudet, jolloin ne voi myöhemmin todeta, mikäli tulee erimielisyyksiä.

Pankkitili

Yritykselle on myös avattava oma pankkitili. Tiliin avaamiseen vaadittavissa asiakirjoissa saattaa olla eroja eri pankkien välillä. Samalla kun varaa pankista ajan tilin avaamista varten, voi tiedustella, mitä tarvitsee mukaan kun menee tapaamiseen.

Osakepääoma

Osakeyhtiön osakepääomalla ei ole vähimmäismäärää. Voit perustaa osakeyhtiön joko ilman osakepääomaa tai osakepääomalla. Jos osakepääomaa ei ole, kaupparekisteritietoihin osakepääomaksi rekisteröidään nolla euroa. Voit perustaa osakeyhtiön netissä YTJ -palvelussa vain jos osakepääoma on nolla euroa. Jos perustat osakeyhtiön, jolla on osakepääoma, täytyy ilmoitus tehdä paperilomakkeella.

Mitä osakeyhtiö tarkoittaa?

Mitä maksaa?

Jos ilmoitus yhtiön perustamisesta tehdään netissä, hinta on 275€, joka maksetaan YTJ-palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen. Jos ilmoitus tehdään paperilomakkeella, on hinta 380€ ja käsittelyaika pidempi kuin netissä ilmoitettaessa. Hinta on käsittelymaksu perustamisilmoituksesta kaupparekisterissä (Lähde: PRH.fi).

Sähköinen perustaminen

Jos valitset sähköisen perustamistavan, palvelu luo automaattisesti perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen, kun olet syöttänyt palveluun tarvittavat tiedot. Esimerkiksi perustayritys.fi -palvelussa sinun ei tarvitse täyttää perustamislomakkeita, vaan palvelu kysyy sinulta kysymyksiä ja luo automaattisesti lomakkeet vastaustesi perusteella.

Huomioi starttiraha

Mikäli siirtyy palkansaajasta tai opiskelijasta yrittäjäksi, on mahdollista saada strarttirahaa. Tässä kannattaa olla tarkkana, koska starttirahaa pitää hakea ennen kuin yritys on perustettu. Myös työtön työnhakija voi saada starttirahaa ryhtyessään yrittäjäksi, samoin kuin sivutoiminen yrittäjä, joka siirtyy päätoimiseksi yrittäjäksi.

Starttirahaa haetaan TE-toimistosta ja se myös päättää tuen myöntämisestä tai hakemuksen hylkäämisestä. Starttirahan on tarkoitus turvata yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan alkutaipaleella. Sitä voi käyttää omiin henkilökohtaisiin menoihin ja se on veronalaista tuloa. Starttirahan tarkoitus on madaltaa kynnystä ryhtyä yrittäjäksi. Starttirahan suuruus vuonna 2020 on 33,66€ päivältä. Tukea maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa eli kuukaudessa noin 700 euroa bruttona.

Kysy rohkeasti neuvoa

Mikäli homma tuntuu jo heti vaikealta ja vaivalloiselta, ei yritystä kannata silti jättää perustamatta. Apua perustamiseen löytyy netin lisäksi kehittämisyhtiöiden yritysneuvontapalveluista. Myös tilitoimistot opastavat aloittavaa yrittäjää yrityksen perustamisenkin kanssa. Samalla voi kysyä kirjanpitopalveluita, jotta yrityksen talous- ja hallinnointiasiat menevät heti alusta asti oikein. Myös tutuilta yrittäjiltä voi kysellä neuvoja ja vinkkejä.

Olen aiemmin kertonut täällä blogissa oman rahatarinani – jos sinua kiinnostaa, millainen vaikutus yrittäjävanhemmilla voi olla esimerkiksi sijoittamiseen tai rahataitoihin, käy lukemassa tarinani tästä.

Suosittuja blogikirjoituksia

Kiitos.

Olet nyt mukana menossa ja saat sähköpostilla tietoa kaikesta vaurastumiseen liittyvästä.

Terveisin,
-Sanna & Ville

Ville ja Sanna Kinanen

Haluatko oman taloutesi parempaan kuosiin?

Tule mukaan Rahatreeniin laittamaan oma talous aiempaa parempaan kuntoon. Rahatreenin on käynyt jo yli 5000 suomalaista.

Nyt vain 27 €