Perintö, antaako se enemmän kuin ottaa?

Hyvä kysymys. Antaako perintö enemmän kuin se ottaa? Onko perintö uhka vai mahdollisuus? Tähän varmasti vaikuttaa ihmisten omat kokemukset. Mitä he ovat kuulleet tai mitä he ovat kokeneet tällaisissa asioissa? Minulla itselläni on erittäin hyvä kokemus, josta kerron myöhemmin lisää.

Mitä ja millaista se perintö sitten on?

Se on sitä, kun lähisukalainen kuolee ja hänen omaisuutensa eli jäämistö peritään. Perintö voi tulla perittynä tai testamentin kautta. Monet perintöasiat helpottuisivat, jos kuolemasta, perinnöstä ja perheen sekä suvun varallisuudesta puhuttaisiin etukäteen. Kuolema on erittäin ikävä asia ja siitä voi olla todella vaikea puhua. Kuolema voi koskettaa nuorta tai vanhaa. Meillä on paljon sairauksia ja onnettomuuksia, joissa ihmisiä menehtyy.

Tämä menehtynyt henkilö – mitä varakkaampi hän on, niin sitä tärkeämpää on tehdä etukäteen suunnitelmia varallisuuden siirtämisestä seuraaville sukupolville. Eli mitä varakkaampi, niin sen aikaisemmin. Mitä tarkoittaa aikaisemmin? Siinä vaiheessa, kun ollaan vielä hengissä ja täydessä ymmärryksessä asioistaan. Silloin vältytään perheen ja suvun riidoilta, kun asiat on sovittu etukäteen.

Etukäteisjärjestelyinä perintöä voidaan jakaa eri tavoin; ennakkoperintönä, lahjana tai sukupolvenvaihdoksena. Ennakkoperintö on perittävän eläessä antama lahjoitus tai lahjanluonteinen etuus perilliselle. Tämä annettu etuus voidaan ottaa huomioon perinnönjaossa.

Lahjasta maksetaan lahjavero. Lahjaveroa on maksettava, kun verotettavan lahjan arvo on vähintään 5000€. Tai jos tuo sama summa ylittyy useammasta lahjasta kolmen vuoden aikana niin, että kyseessä on sama lahjan antaja. Eli tämä mahdollistaa lahjan antamisen aina 4 999 euroon asti kolmen vuoden sisällä ilman veroseuraamusta.

Tiedätkö sinä, mitä on verosuunnittelu? Varsinkin sijoittajalle verosuunnittelu on tärkeää, lue täältä, miten veroihin kannattaa varautua suunnittelemalla.

Sukupolvenvaihdos tulee kysymykseen, kun yrityksen omistajuus, johtajuus ja/tai osaaminen siirretään seuraavalle sukupolvelle. Tämä on monivaiheinen ja hyvin suunniteltu prosessi.

Hyvällä suunnitelulla saadaan minimoitua verotusta ja estettyä perheen sekä sukujen riitoja

Usein saatu perintö aiheuttaa perinnönsaajalle taloudellisia vaikeuksia, koska verovelkaa syntyy, vaikka varsinaista käteistä rahaa ei perisikään. Näin voi käydä esimerkiksi arvokasta omakotitaloa periessä paikkakunnalta, josta perillisten on vaikea myydä asuntoa heti eteenpäin. Myyntiin voi vaikuttaa myös se, että toinen vanhempi jää asuntoon asumaan tai asunto ei yksinkertaisesti mene kaupaksi sellaisenaan. Tästä syystä joskus perinnöstä luopuminen voi tulla kyseeseen.

Perintö- ja lahjavero ei ole kytköksissä aitoon verovelvollisen veronmaksukykyyn. Perintönä tai lahjana saadaan usein muuta kuin likvidissä (nopeasti rahaksi muutettavassa) muodossa olevaa omaisuutta, kuten asuntoja, kiinteistöjä tai yritysvarallisuutta.

Oma kokemukseni perintöasioissa

Sitten kerron vielä omasta hyvästä kokemuksestani. Olen itse joutunut olosuhteiden pakosta perheen ainoaksi lapseksi. Kuolema on ollut paljon läsnä meidän perheessämme. Nostan vanhemmilleni hattua, että he ottivat tämän perintöasian puheeksi etukäteen, vaikka olen perheen ainut lapsi. Muutama vuosi sitten minun vanhempani lahjottivat minulle metsää. Silloin olin erittäin vastaan tämän metsän vastaanottamista. Koin, että minulla ei ole osaamista eikä mielenkiintoa metsän hoitoon. Lisäksi metsä sijaitsee monen sadan kilometrin päässä omasta kodistani. Vanhempani pysyivät tiukkana, että metsä lahjoitetaan minulle ja isäni lupasi auttaa kaikissa metsään liittyvissä asioissa.

Onko-metsa-hyva-sijoitus

Meni muutama vuosi ja aloin kiinnostumaan omasta taloudestani. Ensimmäisen sijoitusasunnon kohdalla tuli jostain ajatus, että vakuutena voisi käyttää muutakin kuin rahaa. Selvitin, sopisiko metsät sijoitusasuntolainan vakuudeksi. Ja kyllähän se sopi! Eli ensimmäisen sijoitusasunnon olen ostanut ilman käsirahaa.

Tällä hetkellä harjoittelen metsän hyödyntämistä passiivisena tulonlähteenä. Säännöllisesti kaadetaan puuta ja saadaan sitä kautta tuottoa.

Minulla itselläni on erittäin hyvä kokemus perinnöstä. Eli minun vastaukseni otsikon kysymykseen on, että perintö antaa enemmän, kuin ottaa. Mikä on sinun vastauksesi otsikon kysymykseen?

Suosittuja blogikirjoituksia

Kiitos.

Olet nyt mukana menossa ja saat sähköpostilla tietoa kaikesta vaurastumiseen liittyvästä.

Terveisin,
-Sanna & Ville

Ville ja Sanna Kinanen

Haluatko oman taloutesi parempaan kuosiin?

Tule mukaan Rahatreeniin laittamaan oma talous aiempaa parempaan kuntoon. Rahatreenin on käynyt jo yli 5000 suomalaista.

Nyt vain 27 €