Toiminimiyrittäjä – muistithan kaikki nämä verovähennykset?

Liikkeen- tai ammatinharjoittajalla on paljon erilaisia vähennyskelpoisia menoja. Näitä voivat olla elinkeinotulon hankkimisesta ja säilyttämisestä johtuneet menot. Tässä artikkelissa huomioidaan erityisesti toiminimiyrittäjän yleisimmät vähennykset, sillä kaikkia menoja on vaikea luetteloida huomioimatta tapauskohtaisia menoja tai miten joku menoerä liittyy elinkeinotoimintaan. Hyvä kirjanpitäjä tietää näistäkin enemmän, mutta aina kannattaa kääntyä verottajan puoleen, jos on epävarma jostain asiasta. Yleisesti voidaan todeta, että yksityistalouteen liittyviä menoja ei voi vähentää elinkeinotoiminnan tulosta.

Matkakulut

Liikkeen- tai ammatinharjoittaja ei voi valita, haluaako hän auton kuuluvan pelkästään elinkeinotoiminnan varoihin vai yksityisvaroihin. Auto kuuluu elinkeinotoiminnan varoihin, mikäli autolla ajetaan yli puolet yrityksen ajoja. Jos ajoja on puolet tai vähemmän, katsotaan auto yksityisvaroihin. Autolla ajetuista kilometreistä tulee pitää ajopäiväkirjaa, josta selviää kuuluuko ajo yritykselle vai yksityiseen ajoon.

Mikäli auto kuuluu yksityisvaroihin, saa toiminimiyrittäjä vähentää elinkeinotoiminnan matkoista kilometrikorvauksen. Vähennys tehdään siis elinkeinotoiminnan tuloista. Verovapaa kilometrikorvaus on tällä hetkellä 0,43 €/km. Jos yrittäjä ei merkitse kulujaan matkoista, niin vähennys on käytännössä verovapaan kilometrikorvauksen suuruinen.

Mikäli auto kuuluu elinkeinotoiminnan varoihin eli sillä ajetaan yksinomaan yrityksen ajoja, vähennetään verotuksessa auton käytöstä syntyneet todelliset, kirjanpitoon merkityt kulut.

Asunnon ja työpaikan väliset matkat

Toiminimiyrittäjä voi vähentää kodin ja työpaikan väliset matkat, mutta nämä katsotaan yksityisajoksi ja ne voi vähentää esitäytetyllä veroilmoituksella ansiotuloista. Tässä omavastuun osuus on vuonna 2019 ollut 750 €.

verovähennykset 2019

Työhuone- ja toimitilavähennykset

Toiminimiyrittäjä saa vähentää toimitilansa menot verotuksessa. Jos yrittäjällä on erillinen toimitila, jonka hän on vuokrannut, voi hän vähentää vuokran elinkeinotoiminnan kuluina.

Mikäli yrittäjä harjoittaa elinkeinotoimintaa omassa omistuksessaan olevassa rakennuksessa, voi elinkeinotoiminnan menoina vähentää juoksevat käyttökulut ja rakennuksen poiston. Ja jos kyseessä pelkästään yrittäjän toiminnan alla oma osakehuoneisto, voi tästä vähentää hoitovastikkeen. Myös asunto-osakeyhtiön omassa kirjanpidossaan tulouttamat pääomavastikkeet ja muut juoksevat menot voi vähentää.

Osa yrittäjistä harjoittaa elinkeinotoimintaa kotitoimistossa. Tällöin elinkeinotoiminnan kuluihin menee työhuonevähennys. Täyden työhuonevähennyksen määrä vuonna 2018 oli 880 € vuodessa ja osapäiväisen puolet siitä eli 440 €.

Puhelin- ja tietoliikennekulut

Toiminimiyrittäjä voi vähentää myös puhelimesta sekä tietoliikennemenoista aiheutuneet kulut verotuksessaan. Jos näihin kuluihin ei ole omaa erillistä työpuhelinta- tai tietokonetta, tulee selvittää vähennyskelvoton yksityiskäytön osuus.

YEL-maksut ja vakuutusmaksut

Toiminimiyrittäjän tulee huolehtia, että hänellä on itselleen eläketurva, joka on yrittäjien eläkelain (YEL) mukainen eläkevakuutus. YEL-maksut voidaan vähentää elinkeinotoiminnan tulosta. Mikäli yrittäjällä on oma vapaaehtoinen eläkevakuutus, niin nämä maksut voi vähentää pääomatuloista. Tapaturmavakuutuksen maksut taas ovat elinkeinotulosta vähennyskelpoisia.

Mitä kaikkea voi vähentää verotuksessa

YEListä ja sen suuruudesta keskustellaan paljon – eikä ihme! Onhan kyseessä asia, jonka hinnan yrittäjä määrittelee itse. Tästä pääset lukemaan pohdintaa siitä, kannattaako YELiä maksaa yhtään minimiä enempää.

Koneet ja kalusto

Isompien menojen, joita voivat olla koneet ja kalustot, voidaan jaksottaa useammalle vuodelle ja vähennetään menojäännöspoistoina. Lyhytikäisen irtaimiston käyttöomaisuuden ja pienhankintamenot saa kokonaisuudessaan vähentää käyttöönottovuotena. Pienhankinnat saa vaihtoehtoisesti vähentää myös osana koneiden ja kalustojen poistoja. Jos koneiden ja kaluston käyttöikä on enintään kolme vuotta, voi hankintamenon vähentää kerralla käyttöönottovuonna. Näitä menoja voivat olla esimerkiksi toimistotarvikkeet, hierojan pyyhkeet tai maalarin telat sekä pensselit.

Pienhankintoja voi vähentää verovuoden kuluna enintään 2500 € arvosta. Konsultti voi vähentää 350 € tulostimen hankintamenon kerralla käyttöönottovuonna.

Yrittäjällä voi olla myös koneita tai kalustoa, jotka vähennetäänkin menojäännöspoistoina. Tällaisia kuluja voivat olla esimerkiksi valokuvaajan objekti tai maansiirtäjän kaivinkone. Ja jos yrittäjä on toiminnastaan arvonlisävelvollinen, tehdään poisto koneen tai kaluston arvonlisäverottomasta hinnasta.

Työvaatteet

Jos yrittäjällä on vaatteita, jotka likaantuvat tai kuluvat liike- tai ammattitoiminnassa enemmän kuin normaalikäytössä, voi elinkeinotuloista vähentää tällaiset vaatemenot. Myös työssä tarvittavat erityisvarusteet kuten kypärä tai kengät voi vähentää. Esimerkiksi konsultti ei saa vähentää jakkupuvun hankinnasta johtuneita menoja, sillä hän voi käyttää pukua muissakin tilaisuuksissa, kuin yritystoimintaan liittyvissä.

Päivärahavähennys

Toiminimiyrittäjä saa vähentää elinkeinotoiminnan kuluina palkansaajan verovapaata päivärahaa vastavan määrän, jos matka tehdään toiminta-alueen ulkopuolelle. Tilapäisen matkan tulee olla kuitenkin vähintään 15 kilometrin etäisyydellä pysyvästä toimipaikasta tai asunnosta, riippuen siitä kummasta matkaan on lähdetty.

Mikäli matka kestää yli 10 tuntia, saa vähentää päivärahavähennyksenä kokopäivärahaa vastaavan määrän. Jos matka kestää yli 6 tuntia, mutta enintään 10 h, saa vähentää osapäivärahaa vastaavan määrän.

Tästä pääset lukemaan aiemman kirjoitukseni kirjanpidon tärkeydestä ja miksi se minun mielestäni kannattaisi ulkoistaa.

Suosittuja blogikirjoituksia

Kiitos.

Olet nyt mukana menossa ja saat sähköpostilla tietoa kaikesta vaurastumiseen liittyvästä.

Terveisin,
-Sanna & Ville

Ville ja Sanna Kinanen

Haluatko oman taloutesi parempaan kuosiin?

Tule mukaan Rahatreeniin laittamaan oma talous aiempaa parempaan kuntoon. Rahatreenin on käynyt jo yli 5000 suomalaista.

Nyt vain 27 €