Verkostoituminen – nykyajan trendi?

Tänä päivänä verkostoitumisesta puhutaan paljon. Verkosto on joukko ihmisiä, jotka esimerkiksi kytkeytyvät toistensa kanssa ja suorittavat yhdessä taloudellista toimintaa. Verkostoja sosiaalisessa elämässä on ollut aina, mutta niiden määrä on kasvanut tasaisesti näihin päiviin. Erityisesti niiden merkitys on viime aikoina kasvanut huomattavasti. Verkostot eivät synny hetkessä, vaan vuosien varrella ajan kanssa ja niiden ylläpito vaatii pitkäjänteisyyttä. Erilaisissa verkostoissa toimimisen koetaan olevan hyödyllistä ja yhä useammille työntekijöille – etenkin yrittäjille, se onkin jo arkipäiväistä. Digitalisoitumisen myötä verkostoituminen on tänä päivänä myös paljon helpompaa kuin aiemmin. Silti useat suomalaiset kokevat sen olevan hankalaa. Emmehän täällä Suomessa ole sitä sosiaalisinta kansaa ja usein tahdomme mieluiten kaiken heti valmiina.

Miksi verkostoituminen kannattaa

Verkoston hyötyjä

Kuten sanottu, verkostoituminen on kuitenkin hyödyksi ja ammatillisessa mielessä erittäin kannattavaa. Sen avulla voidaan saada aikaan jopa säästöjä sekä kerryttää kustannusetuja jos esimerkiksi jaetaan vaikkapa toimitilojen kuluja tai neuvotellaan yhdessä edullisempia hintoja yhteisille hankinnoille. Verkostojen kautta tavoitat helpommin myös yhä laajemmat markkinat. Verkostoituminen ja verkostot auttavat sinua kehittämään ja päivittämään omaa osaamistasi sekä ammattitaitoasi mm. liiketoiminnassa, rahoituksessa ja markkinoinnissa.  Näin saat helpommin tukea ja neuvoja omassa verkostossasi olevilta ihmisiltä. Verkostot ovat myös usein tukena henkilökohtaisessa elämässä – saat esimerkiksi tarvittaessa läheltä tukea hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Useimmiten verkostoissa liikkuu ajantasainen tieto nopeammin kuin muissa kanavissa. Näitä hyödyntämällä voit olla aallonharjalla ja varautua sekä mahdollisuuksiin, että uhkiin ajoissa. Verkostoista on myös hyötyä, kun tarvitset tiedonvälitystä tai apuja työssäsi. Näiden lisäksi ne mahdollistavat esimerkiksi yhteistyön eri alojen kesken, jolloin yrittäjät yhdessä voivat tarjota monipuolisempia palvelukokonaisuuksia ja näin asiakkaita voidaan palvella yhä laaja-alaisemmin. On myös verkostoja, jotka toimivat pelkästään markkinointikanavina – perustuen jäsenten keskinäiseen suositteluun. Nykyään myös esimerkiksi suurin osa työpaikoista saadaan tai hankitaan verkostojen kautta.

Verkostoituminen auttaa menestymisessä, mutta ennen kaikkea on tärkeää tuntea itsensä, jotta voi menestyä. Lue lisää aiheesta täältä.

Kuinka sitten voin verkostoitua?

Mieti alkuun, ketkä voisivat jo kuulua verkostoosi. Näitä voivat olla mm. nykyiset ja entiset työkaverit, opiskelukaverit sekä koulutuksissa ja työtilaisuuksissa tavatut ihmiset. Myös muut sosiaaliset suhteet sekä läheiset ovat osa verkostoasi. Näiden lisäksi rakenna uutta verkostoa liikkumalla uusissa paikoissa, missä voit tavata uusia ihmisiä ja ole aktiivinen sekä tutustu heihin. Myös somen kanavat tarjoavat monia mahdollisuuksia. Muista olla avoin ja rohkea, mutta liiku eteenpäin omien tuntemustesi mukaan. Verkostoidu tavalla, joka tuntuu sinulle mukavalta.  Muista myös, että tärkeintä verkostoitumisessa on molemminpuolisuus: älä ainoastaan ota, vaan muista myös antaa.

Kannattaako verkostoitua

Hyviä verkostoitumistilaisuuksia voivat olla esimerkiksi erilaiset kurssit, seminaarit, ammattilaistapahtumat, harrastukset tai vaikkapa työnhakuun liittyvät tapahtumat. Sosiaalisessa mediassa on paljon erilaisia ryhmiä ja esimerkiksi Linkedln on suuri verkostoitumisen väline. Muista olla aktiivinen, kiinnostunut ja positiivinen. Pysy aktiivisena sekä tietysti ylläpidä omaa verkostoasi. Kun löydät ympärillesi – eli verkostoosi ihmisiä, jotka ovat samanhenkisiä kanssasi, haluavat tehdä yhteistyötä jne. saavutat huomattavasti enemmän ja huomattavasti helpommalla, kuin yksin puurtamalla.

Suosittuja blogikirjoituksia

Kiitos.

Olet nyt mukana menossa ja saat sähköpostilla tietoa kaikesta vaurastumiseen liittyvästä.

Terveisin,
-Sanna & Ville

Ville ja Sanna Kinanen

Haluatko oman taloutesi parempaan kuosiin?

Tule mukaan Rahatreeniin laittamaan oma talous aiempaa parempaan kuntoon. Rahatreenin on käynyt jo yli 5000 suomalaista.

Nyt vain 27 €